Valvotut tapaamiset

Valvotut ja tuetut tapaamiset sekä valvotut vaihdot

Mansikkapuisto Oy tuottaa sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukaisia valvottuja tapaamisia

  • valvottu tapaaminen
    • Valvotuissa tapaamisissa valvoja on tapaamisen ajan näkö- ja kuuloyhteydessä lapseen ja vanhempaan
  • tuettu tapaaminen
    • Tuetuissa tapaamisissa valvoja on käytettävissä tapaamisen ajan
  • valvottu vaihto
    • Valvotuissa vaihdoissa valvoja huolehtii, että lapsi siirtyy vanhemmalta toiselle

Valvonnalla ehkäistään lapseen kohdistuvaa uhkaa ja erityistä huolta. Valvonnan perusteita voivat olla esim. huoli vanhemman kyvyttömyydestä hoitaa lasta tai lapsen psyykkisen turvallisuuden vaarantuminen. Valvotuissa tapaamisissa Mansikkapuisto Oy:n henkilökunta huolehtii tapaamisen kulusta.

Tapaamiset järjestetään kodinomaisissa ja asiakasta leimaamattomissa tiloissa. Tapaamispaikassa on eri-ikäisille lapsille sopivia leluja ja pelejä. Yhdessäoloa varten on askartelumateriaalia ja leipomistarvikkeita. Tapaamispaikan lähellä on luontoa ja leikkipuisto, jos tapaamisen aikana on sopimuksen mukaan mahdollisuus ulkoilla.

Tapaamispaikkaan pääsee kulkemaan julkisilla kulkuneuvoilla.

Pysäköintimahdollisuudet ovat hyvät ja ilmaiset.

Valvottujen tapaamisten järjestämisessä noudatetaan tilaajan kanssa tehtyä sopimusta, jossa määritellään tapaamisten tiheys ja kesto.