Mansikkapuisto Oy

Mansikkapuisto Oy on osa kotimaista ja yrittäjävetoista Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa toimivaa CTM-konsernia. Mansikkapuisto Oy on perustettu 1996.

Palveluitamme ovat lastensuojelun ennaltaehkäisevät palvelut, sijaishuollon palvelut (Lastenkoti Mansikkapuisto Hämeenlinnassa ja 2019 avatta Aavarinne Janakkalassa) ja jälkihuollon sekä tukiasunto- ja asumispalvelut sekä lapsiperheiden kotipalvelu.

 • Rakennamme siltaa työhön ja koulutukseen
 • Autamme rakentamaan sosiaalista verkostoa
 • Takaamme hyvän asiakaskokemuksen

Yrityksen arvoina ovat asiakaslähtöisyys, vastuu ja tavoitteellisuus, ammatillisuus ja osaaminen sekä koulutus- ja kehitysmyönteisyys. Palveluiden laadukkuus on ykkösasia.

Arvot

 • Lapsi-, nuori- ja perhekeskeisyys
Otetaan huomioon lapsen tai nuoren etu. Kuunnellaan lasta ja nuorta, jolloin hän itse pystyy vaikuttamaan omiin asioihinsa. Kohdataan koko perhe.
 • Aito välittäminen
Huolehditaan nuoren perustarpeista yksilönä.
 • Sitoutuminen ja vastuu
Toimitaan yhteisten sääntöjen ja normien mukaisesti. Otetaan vastuu laeista ja asetuksista sekä yhteiskunnan normeista. Annetaan nuorelle oma vastuu omista asioistaan.
 • Osaaminen, ammatillisuus ja koulutusmyönteisyys
Henkilökunnalla sosiaali- ja terveysalan koulutus, jota täydennetään lisä- ja täydennyskoulutuksilla. Vahva lastensuojelun työkokemus.
 • Kodinomaisuus (sijaishuollossa)

Kodinomaisuuden tunne, joka on sekä fyysisesti että psyykkisesti turvallinen koko yhteisölle. Kunnioitetaan perinteitä.

 • Palveluiden tasalaatuisuus
Brändin mukainen toiminta yksiköstä riippuen. Läpinäkyvät toimintamallit ja työmenetelmät.

Laatu

Mansikkapuisto Oy:ssa on aloitettu laadun hallintaan liittyvä työ vuonna 1999. Kuntien kilpailutuskäytänteet suosivat hintakilpailua. Tästä huolimatta Mansikkapuisto Oy:ssa on haluttu kehittää ja ylläpitää laadukasta työtä ja kehittää sitä jatkuvasti.

 • Digitalisaatio

Mansikkapuisto Oy on aloittanut palveluiden digitalisoinnin. Sähköisten menetelmien mukaan ottaminen palveluvalikoimaan mahdollistaa palveluiden tuottamisen uusillakin menetelmillä.

 • Vaikuttavuuden mittaaminen

Mansikkapuisto Oy on Sitran Vaikuttavuuskiihdyttämössä keväällä 2017 päivittänyt vaikuttavuuden ja asiakaskokemuksen digitaaliset mittaristot.

 • Kirjalliset käsikirjat

Mansikkapuisto Oy:n sijaishuollon palveluista on tehty laaja kirjallinen kuvaus Toiminnan käsikirja – laatu, arvot ja menetelmät.

 • Asiakaskokemus

Mansikkapuisto Oy:ssa tehdään työn vaikutusten arviointia kaikissa palveluissa. Vaikutusten arvioinnin yhtenä keskeisenä asiana on asiakaskokemus saadusta palvelusta.

Historia

Perustin Mansikkapuisto Oy:n keväällä 1996. Perheryhmäkoti Mansikkapuisto, sijaishuoltoyksikkö, avasi ovensa keväällä 1996 Hämeenlinnassa. Ennen oman yrityksen perustamista takanani oli 10 vuoden työura julkisella ja kolmannella sektorilla. Tällä hetkellä yli 20 vuotias Mansikkapuisto Oy työllistää yli 20 henkeä.

Mansikkapuisto-nimi on saanut innoituksensa englannissa sijaitsevasta lastenkodista, jonka Beatles teki tunnetuksi sinkkullaan "Strawberry Fields Forever". Sinkku on saanut nimensä Pelastusarmeijan lastenkodin Strawberry Fieldin mukaan. Lastenkoti sijaitsi Livenpoolissa lähellä Lennonin kotia ja hänellä oli lapsuudessaan tapana käydä leikkimässä sen puutarhassa.

Mansikkapuiston talo on rakennettu 1920. Talo on toiminut Uuden-Lapion tilan päärakennuksena. Hattelmalan sairaala osti kiinteistön vuonna 1937 osaksi sairaalatoimintaa, joka jatkui aina vuoteen 1995 asti. Talon takana oli puutarha sekä metsikköä Vanajaveden rantaan saakka. Talo teki vaikutuksen kodinomaisuudella ja suurilla alakerran huoneilla. Tilaa oli riittävästi toiminnan aloittamiseen. Talo siivottiin ja kalustettiin talkootyövoimin.

Mansikkapuisto Oy aloitti toimintansa ylläpitämällä kahdeksanpaikkaista lastensuojelun laitosyksikköä. Laitoslupa silloiselta Hämeen lääninhallitukselta haettiin ennen toiminnan aloittamista (nyk. AVI). Laitos toimi kahdeksanpaikkaisena vuoteen 2008 saakka, jolloin uusi lastensuojelulaki pienensi ryhmäkokoa. Vuodesta 2011 alkaen perheryhmäkoti on ollut seitsemänpaikkainen. Mansikkapuisto Oy osti kiinteistön Hämeenlinnan kaupungilta 2005. Peruskorjaus koko kiinteistöön toteutettiin vuosina 2006 - 2008.

Mansikkapuisto Oy on laajentanut palveluitansa vuodesta 2010 ja huomioinut ennaltaehkäisevät ja jälkihuollon palvelut.

Olimme keväällä 2017 mukana Sitran Vaikuttavuuskiihdyttämössä, päivitimme ja kehitimme vaikuttavuusmittaristoa. Otimme käyttöön vaikuttavuuden arvionnin sekä asiakaskokemuksen mittaamisen osana laadukasta palveluamme.

CTM Oy Sosiaali- ja terveyspalvelut on ostanut Mansikkapuisto Oy:n koko osakekannan 31.10.2017 allekirjoitetulla osakekaupalla. Yritysostolla CTM:n toiminta laajenee Kanta-Hämeeseen lastensuojelun sijaishuoltoon ja avopalveluihin. Avohuollon palvelut kattavat jälkihuollon palvelut, perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun. Mansikkapuiston yrittäjä Eveliina Selänpää jatkaa Mansikkapuiston johdossa CTM:n Kanta-Hämeen toiminnanjohtajana. Mansikkapuiston työntekijät jatkavat osana CTM-konsernia vanhoina työntekijöinä.

”Mansikkapuistolla on vakiintunut asema Kanta-Hämeessä ja uskollinen asiakaskunta Etelä-Suomessa. Olen toiminut lastensuojelussa lähes 30 vuotta ja perustin Mansikkapuiston yli 20 vuotta sitten. Toimintaympäristö on muuttunut ja tulee muuttumaan paljon ja koin, että tässä vaiheessa oli hyvä ajankohta miettiä hallittuja muutoksia.”, Mansikkapuiston toimitusjohtaja Eveliina Selänpää kertoo. ”CTM:n arvot ja näkemykset tulevaisuudesta ja lastensuojelun palveluiden kehittämisestä innostivat lähtemään mukaan isompaan kokonaisuuteen ja uuteen kasvutarinaan”, Selänpää jatkaa.


Eveliina Selänpää

toiminnanjohtaja