Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä, joka on suunnattu neuropsykiatrisille asiakkaille.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on terapiasuuntaus, jossa pääpaino on ongelmien ratkaisussa, ei ongelmissa ja niiden syiden etsimisessä.