Jälkihuollon tavoitteena on tukea nuorta selviytymään arjessa sekä lisätä elämänhallintaa.

Työmuotoina käytetään itsenäistämisohjelmaa, jälkihuollon ohjaajan lähityötä ja erilaisia työskentelyn muotoja.

Lue lisää tästä!

Jälkihuollon ja tuetun asumispalvelun toiminta-ajatuksena on tukea nuorta elämän hallinnassa.

Nuorelle annetaan mahdollisuus, niin hänen omat mahdollisuutensa ja voimavaransa lisääntyvät tiiviin tuetun asumispalvelun ja lähityöntekijän tuen avulla.

Lue lisää tästä!

Itsenäistämisohjelma koostuu kuudesta eri aihealueesta, joita nuori harjoittelee portaittain yksi kerrallaan.

Lue lisää tästä!

Tukihenkilön tehtävänä on tukea nuorta ja perhettä nuoren ja perheen elämäntilanteen vaatimalla tavalla.

Lue lisää tästä!