Jälkihuollon palvelut

Työmuotoina käytetään itsenäistämisohjelmaa, jälkihuollon ohjaajan lähityötä ja erilaisia tuetun asumisen muotoja

Jälkihuollon tavoitteena on tukea nuorta selviytymään arjessa sekä lisätä elämänhallintaa.

Asumispalvelut

Jälkihuollon ja tuetun asumispalvelun toiminta-ajatuksena on tukea nuorta elämän hallinnassa.

Nuorelle annetaan mahdollisuus, niin hänen omat mahdollisuutensa ja voimavaransa lisääntyvät tiiviin tuetun asumispalvelun ja lähityöntekijän tuen avulla.

Itsenäistämisohjelma

Itsenäistämisohjelma toimii työkaluna perheryhmäkodista itsenäistyvien nuorten tukemiseen ja valmistautumiseen suureen elämänmuutokseen.

Itsenäistämisohjelma koostuu kuudesta eri aihealueesta, joita nuori harjoittelee portaittain yksi kerrallaan.

Ammatillinen tukihenkilö

Ammatillinen tukihenkilö kulkee hetken nuoren rinnalla.

Tukihenkilön tehtävänä on tukea nuorta ja perhettä nuoren ja perheen elämäntilanteen vaatimalla tavalla.