Perhetyö

Perhetyö: ammatillista tukea lapselle, nuorelle ja perheelle

 • Lastensuojelun avohuollon tukitoimena
 • Vanhemmuuden ohjaus ja ammatillinen perhetyö perheen kokonaisvaltaisena tukena hankalassa elämäntilanteessa
 • Voimavarakeskeinen perhetyö
 • Toiminnallinen perhetyö

Ammatillinen tukihenkilö

Ammatillinen tukihenkilö kulkee nuoren ja perheen rinnalla

Tukihenkilön tehtävänä on, nimensä mukaan tukea nuorta ja perhettä tämän elämäntilanteessa, nuoren ja perheen toivomalla tavalla.


Lapsiperheiden kotipalvelut

Sosiaalihuoltolain mukaista kotipalvelua.

Kotipalvelun erityisosaaminen:

 • vauvaperheosaaminen
 • monikkoperheosaaminen
 • erityislasten tarpeisiin vastaaminen
 • konkreettinen lastenhoito
 • välttämätön kodinhoito
 • Perhearvioinnit

  Perhearviointi on perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä.

  Perhe on oleellinen tekijä, kun arvioidaan lapsen avuntarvetta. Lasten hyvinvointi riippuu kyvystämme tunnistaa perheessä ne vahvuudet, joiden varaan voi rakentaa ja ne vaikeudet, joita suunnitelmallisesti pyrimme suunnitelmallisesti lievittämään.

  Perhekuntoutus

  Avomuotoinen perhekuntoutus

  Lastensuojelun avohuollon palveluna toteutettava avomuotoinen perhekuntoutus on vaihtoehto perinteiselle, laitosmuotoiselle perhekuntoutukselle. Kyseessä on intensiivinen työskentelymalli perheen omassa kodissa ja omassa toimintaympäristössä. Perheen arjen sujumisen lisäksi keskitytään perheenjäsenten psyykkiseen ja sosiaaliseen kuntoutumiseen.

  Valvotut tapaamiset

  Valvotut ja tuetut tapaamiset

  Mansikkapuisto Oy tuottaa sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukaisia valvottuja ja tuettuja tapaamisia ja valvottuja vaihtoja.

  • valvottu tapaaminen
  • tuettu tapaaminen
  • valvottu vaihto