Ammatillista tukea lapselle, nuorelle ja perheelle

  • Lastensuojelun avohuollon tukitoimena
  • Vanhemmuuden ohjaus ja ammatillinen perhetyö perheen kokonaisvaltaisena tukena hankalassa elämäntilanteessa
  • Voimavarakeskeinen perhetyö
  • Toiminnallinen perhetyö

Lue lisää tästä!

Ammatillinen tukihenkilö kulkee hetken nuoren tai perheen rinnalla.

Tukihenkilön tehtävänä on, nimensä mukaan tukea nuorta ja perhettä tämän elämäntilanteessa, nuoren ja perheen toivomalla tavalla.

Lue lisää tästä!

Sosiaalihuoltolain mukaista kotipalvelua.

Kotipalvelun erityisosaaminen:
  • vauvaperheosaaminen
  • monikkoperheosaaminen
  • erityislasten tarpeisiin vastaaminen
  • konkreettinen lastenhoito
  • välttämätön kodinhoito

Lue lisää tästä!

Perhe on oleellinen tekijä, kun arvioidaan lapsen avuntarvetta. Lasten hyvinvointi riippuu kyvystämme tunnistaa perheessä ne vahvuudet, joiden varaan voi rakentaa ja ne vaikeudet, joita suunnitelmallisesti pyrimme suunnitelmallisesti lievittämään.

Lue lisää tästä!

Lastensuojelun avohuollon palveluna toteutettava avomuotoinen perhekuntotus on vaihtoehto perinteiselle, laitosmuotoiselle perhekuntoutukselle. Kyseessä on intensiivinen työskentelymalli perheen omassa kodissa ja omassa toimintaympäristössä. Perheen arjen sujumisen lisäksi keskitytään perheenjäsenten psyykkiseen ja sosiaaliseen kuntoutumiseen.

Lue lisää tästä!

Mansikkapuisto Oy tuottaa sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukaisia valvottuja ja tuettuja tapaamisia ja valvottuja vaihtoja.

Lue lisää tästä!